NASZA OFERTA

Jesteśmy specjalistami w dziedzinie „operacjonalizacji Zarządzania Wrażeniem”.

Zarządzamy projektami z zakresu CX i CEM,  opracowujemy spersonalizowane rozwiązania szkoleniowe i pomagamy w tworzeniu firmowej kultury zaangażowania pracowników.

Proponujemy różne sposoby  polepszania  wrażenia jakie Twoja organizacja  swoim klientów. Od przeprowadzenia audytu, miejsca w którym organizacja obecnie się znajduje, do wypracowania i wdrożenia docelowych wytycznych z zakresu Zarządzania Wrażeniem. Jeśli musisz stworzyć, ocenić lub zaadaptować do wymagań organizacji strategię CX,  zwiększyć pro klienckie nastawienie personelu, zmapować „podróż klienta”, albo wypracować system oceny oferowanego Wrażenia Klienta, nasz zespół profesjonalistów pomoże Ci zrozumieć teoretyczne i praktyczne podstawy, które pozwolą Twojej organizacji na stanie się faktycznie „nastawiona klientocentrycznie”.

Nasze usługi możemy podzielić na trzy części:

Konsulting z zakresu Zarządzania Wrażeniem

Doradzamy szerokiemu gronu firm działających w wielu branżach w każdym zakresie Zarządzania Wrażeniem. Jeśli szukasz ekspertyzy w stworzeniu i wdrożeniu programu ogólnej poprawy oferowanych Wrażeń Klienta albo potrzebujesz rady w jakimś konkretnym obszarze z tej dziedziny zapraszamy do współpracy!

Specjalizujemy się w :

- Tworzeniu i rozwijaniu strategii Zarządzania Wrażeniami , włączając w to budowę oferty marki i budowanie person klienta/pracownika.

- Budowaniu i zarządzaniu mapami podróży klienta

- Wdrażaniu systemów oceny skuteczności oferowanych Wrażeń, szczególnie w uwzględnieniem VOC (voice of the customer), VOP (voice of proces) i VOE (voice of the employee)

- Budowaniu zaangażowania pracowników i Employer Branding

Naszą współpracę z nowym klientem rozpoczynamy od audytu obecnego stanu oferowanych Wrażeń. Audyt jest przeprowadzany według wypracowanego i przetestowanego modelu badania stopnia zaawansowania organizacji w dziesięciu kompetencjach z zakresu Zarządzania Wrażeniami. W wyniku audytu powstaje raport z wynikami i zaleceniami na przyszłość. Na podstawie wyników audytu jesteśmy w stanie zaprojektować i wdrożyć spersonalizowaną strategię Zarządzania Wrażeniem dla konkretnej organizacji. Zalecane jest przeprowadzenie kolejnego audytu po upływie 12 – 18 miesięcy w celu oceny postępów wdrażania strategii.

Prelekcje CX

Jeśli kiedyś mieli Państwo okazję spotkać Marka, albo przeczytać któryś z jego artykułów, to pewnie zorientowali się Państwo, że Marek uwielbia opowiadać o najlepszych praktykach z zakresu Zarządzania Wrażeniami. Prelekcje są oparte o autentyczne studia przypadków z całego świata. Od Australii (gdzie Marek rozpoczął swoją przygodę z CX), przez USA, Amerykę Łacińską, po Europę i Rosję. Fascynacja podejściem związanym z Zarządzaniem Wrażeniami sprawia, że Marek jest jednym z  praktykiem CX o najszerszym spojrzeniu na sprawy Zarządzania Doświadczeniami/Wrażeniami  w organizacjach.

Szkolenia z zakresu Zarządzania Wrażeniem

Na przestrzeni ostatnich kilku lat zbudowaliśmy i przetestowaliśmy program szkoleń z wykorzystaniem najnowszej wiedzy z zakresu Zarządzani Wrażeniem. Stale współpracujemy ze światowymi autorytetami w tym zakresie (m.in. Ian Golding), mając na uwadze jakość i aktualność proponowanych programów szkoleń.

 

Skontaktuj się z nami już dziś!