ODMIENNE MYŚLENIE. ODMIENNE REZULTATY.

KIM JESTEŚMY?

Firma Service Creator jest niezależną firmą konsultingową, specjalizująca się w problematyce zarządzania wrażeniami podnoszącym lojalność klientów. Stosujemy metodologię „myślenia projektowego” czyli design thinking i autorskie podejście ACE© do rozwiązywania wyzwań w biznesie. Takie podejście umożliwia nam otrzymywanie odmiennych, bardziej innowacyjnych wyników przekładających się na wyniki firmy. Wdrażamy zasady zarządzania wrażeniami w samorządach i firmach komercyjnych.

Firma powstała w 2013 roku bazując na doświadczeniach i rozwiązaniach przywiezionych m.in. z Australii i USA.

Od tego czasu rozrosła się do sieci prawie 20 współpracowników.

Projektujemy usługi dla samorządów i firm komercyjnych.

CO NAS WYRÓŻNIA?

LUDZIE + PROJEKT + TECHNOLOGIA

W naszych działaniach integrujemy ludzi, technologie i projekty otrzymując wyjątkowe i spersonalizowane rozwiązania wyzwań w biznesie.
Nasze elastyczne, wielodyscyplinarne podejście z użyciem metody „design thinking” stosujemy przy  projektowaniu usług, wprowadzaniu zmian w kulturach organizacji i metod zastosowania nowoczesnych technologii. Miks ten wzmacnia i wspomaga naszych klientów w odkrywaniu, budowaniu i przyjmowaniu rozwiązań polepszających funkcjonowanie organizacji.

JAK PRACUJEMY?

Jesteśmy  sprawnie działającym, zgranym zespołem. W czasie pracy ściśle współpracujemy z naszymi klientami tworząc wspólne zespoły projektowe.

Takie podejście zapewnia nam efekty naszej pracy, odzwierciedlające najnowsze trendy i oczekiwania organizacji nas zatrudniających.

Jesteśmy otwarci, transparentni i skupieni na efektach. Wierzymy, w mniej papieru, mniej gadania i więcej działania. A wszystko co robimy skupione jest na oczekiwaniach wyrażanych przez klientów (zarówno tych wewnętrznych jak i zewnętrznych) naszych partnerów. Czyli odbiorców końcowych ich towarów lub usług, współpracujących firm i pracowników.

NIEZALEŻNOŚĆ

Service Creator jest firmą prywatną. Jej właściciele również nią zarządzają. Niezależność to podstawa najważniejszych cech naszej firmy:

Elastyczność

Jesteśmy zespołem dynamicznym, wyczulonym na zmiany tendencji w biznesie, szybko adoptującym nowe taktyki taktykę dostosowania się, i przewidującym przyszłe trendy.

Różnorodność

Warunkiem stworzenia nowych i wyjątkowych rozwiązań jest korzystanie z możliwie najbardziej zróżnicowanych zasobów. Nasi współpracownicy swoją wiedzę wywodzą z wielu różnych branż, co sprawia że rozwiązania przez nich kreowane są unikalne, wyjątkowe i niepowtarzalne.

CEM czyli zarządzanie doświadczeniem klienta to cały nasz świat

Nie jesteśmy jednym z działów wielkich korporacji działającym w każdej możliwej branży. Nasze działania, wiedza, podnoszenie kwalifikacji czyli wszystko co robimy skupione jest wokół metodologii budowania niezapomnianych doświadczeń  klientów.