Najnowsze badania wskazują, że ośrodki służby zdrowia, zwłaszcza szpitale, powinny pracować nad polepszeniem jakości doznań doświadczanych przez ich pacjentów. Lepsza jakość doświadczenia pacjenta przekłada się bezpośrednio na zmniejszeniu ilości powikłań pooperacyjnych.

Nowe badania przeprowadzone przez UNC Health Care (organizację stanu Północna Karolina) wskazuje na bezpośrednie powiązanie pomiędzy zgłaszanymi negatywnymi doświadczeniami pacjentów a powikłaniami pooperacyjnymi.
Zespół badawczy przeanalizował opinie prawie 30,000 pacjentów na oddziałach chirurgicznych w siedmiu ośrodkach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Około 11% zebranych opinii było negatywnych.
Według badaczy, skargi bezpośrednio przekładały się na powstawanie komplikacji pooperacyjnych, komplikacji szpitalnych i powrotów do szpitala. Dodatkowo, chirurdzy na których było najwięcej skarg mieli o 14% większy odsetek komplikacji pooperacyjnych, operowanych przez nich pacjentów niż  chirurdzy, na których pacjenci skarżyli się najrzadziej!
Powikłania pooperacyjne przekładają się bezpośrednio na straty finansowe. Jeśli ilość skarg się utrzyma to – badacze szacują- USA będzie miało do czynienia z 350,000 przypadków powikłań pooperacyjnych rocznie, mogących kosztować nawet 3 miliardy dolarów rocznie.
Zapobiec temu – według badaczy- ma podniesienie jakości doświadczenia pacjenta. Chirurdzy powinni być bardziej zorientowani na pacjenta i lepiej koordynować opiekę medyczną na każdym etapie.

„Gdy pacjent otwarcie komunikuje się z swoim lekarzem, nie boi się wyrażać swoich obaw i preferencji, lekarz ma możliwość wyjaśnić i rozwiać wszelkie wątpliwości pacjenta. Dzięki temu buduje jego dobrostan, zmniejsza poziom stresu i pozwala lepiej dobrać środki medyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu leczenia” – mówi Scott Hultman, jeden z autorów badania. „Pacjent chce być poinformowany na każdym etapie jego leczenia. Mówiąc prościej chce wiedzieć co się z nim w każdej chwili dzieje. Chce mieć możliwość zadawania pytań i co najważniejsze otrzymywania odpowiedzi w zrozumiałym języku”-  czytamy dalej.

Takie, skupione na pacjencie, podejście personelu szpitalnego musi zostać poprzedzone treningiem jasnego i otwartego komunikowania się. Pomoże to zmniejszyć ilość pomyłek lekarskich, których głównym źródłem są błędy w szeroko rozumianej komunikacji.  A także obawę personelu niższego szczebla przed poddawaniem w wątpliwość decyzji osób bardziej doświadczonych.

Według badaczy, w większości przypadków możliwe jest podniesienie jakość doświadczeń pacjenta w szpitalu.
Badanie to jest przełomowe. Do tej pory udowodniono jedynie, że ilość pozwów za błędy lekarskie jest skorelowana z jakością „obsługi” w danym szpitalu. Obecnie wiemy jednak również o takiej samej korelacji z występowaniem przypadków różnego typu powikłań.
Dzięki śledzeniu przez szpital ilość skarg na złe doświadczenia pacjentów, można opracować plany naprawcze, dzięki którym możliwe będzie polepszenie jakości „obsługi”, obniżenie ilości powikłań i realne obniżenie kosztów leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.